Beregn energimærke på hus

Find også besparelse og værdiforøgelse når du energioptimerer hus

Med beregner kan du fået et estimat af, hvor meget du, alt andet lige, kan øge værdien på dit hus ved at energirenovere. Du skal blot indtaste boligens samlede antal kvadratmeter, dit årlige energiforbrug i kr. eller i kWh samt hvilken opvarmningsform dit hus har. Hvis du udfylder begge forbrugsfelter (kr. / kWh) beregnes der automatisk ud fra kWh.

 OBS! På grund af den nuværende energisituation, hvor prisen på energi er steget markant og svinger meget fra uge til uge, vil det være mest retvisende at indtaste forbruget i kWh i forhold til energimærkeberegning og boligens værdiforøgelse. Det beregnede potentiale i besparelser er baseret på en gennemsnitsberegning af energipriserne for 2021. Beregningen vil ikke være retvisende i den nuværende situation, hvis du kun indtaster dit årlige energiforbrug i kr. Alternativt kan du indtaste dit energiforbrug i kr. tilbage fra 2021.

m2
kr
kWh

DIN BOLIGS ENERGIMÆRKE ER:

G

DIT POTENTIALE FOR VÆRDIFORØGELSEN

Her kan du se det potentiale du har for en værdiforøgelse af dit hus ved at foretage energioptimering*.

Fra

Til

Værdiforøgelse i kr.

DIT POTENTIALE FOR ÅRLIG BESPARELSE

Hvis du foretager en energioptimering, der forbedrer dit energimærke fra det nuværende til det bedst mulige*.

Hvis du vælger at energioptimere fra det nuværende til energimærke C, er du allerede kommet et langt stykke. Du får her forholdsvis mest for din investering. Dit årlige besparelsespotentiale ved at optimere fra dit nuværende til energimærke C er:

Fra til energimærke A1/A2/B

Fra til energimærke C

* Beregningen af energimærket, potentialet for værdiforøgelse og besparelses-potentiale på energiregningen er kun vejledende. Programmet tager ikke højde for graddage i beregningen. Du kan få en præcis udregning ved at kontakte din lokale Bedre Energi specialist. Find ham her.

KAN DU SIGE JA TIL NEDENSTÅENDE 5 LETTE ENERGIBESPARENDE RÅD?

1) Lufter du ud i boligen mindst 10 minutter hver dag?

2) Er alle boligens varmeinstallationsrør isolerede?

3) Er boligens cirkulationspumpe mindre end 5 år gammel?

4) Er der termostatventiler på boligens radiatorer?

5) Er der installeret natsænkning eller vejrkompensering på din varmeinstallation?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, er du godt på vej – men der er selvfølgelig mere at hente. Få en uforpligtigende energisnak eller bestil et Energitjek af din bolig hos vores Certificerede Energivejleder - så får du klar besked om dine muligheder for besparelser og værdiforøgelse af din bolig.

Hvad betyder energimærkning af huse?

Energimærkning spiller en større rolle end de fleste går rundt og tror.

Energimærkning er reelt set et dokument, som hengiver en given boligs energieffektivitet. Altså med andre ord, hvor energiøkonomisk er boligen, hvilket er relevant i forhold til opvarmning og forbruget af vand. Det gør det muligt at sammenligne energiforbruget med andre boliger, hvilket er meget relevant i ved et boligsalg.

Vores erfaring viser, at boliger med en god energimærkning har en højere salgspris end boliger med en dårligere mærkning. Dette er altså en vigtig pointe, at have med i sine overvejelser, når man går rundt med tanken om energirenovering af sin bolig. En del af investeringen kan altså tilbagebetales gennem et eventuelt fremtidigt hussalg. Desuden vil du opleve besparelser på din nuværende energi- og varmeregning, som med tiden vil tilbagebetaling din investering i energioptimering af hus.

Derfor kan det være en fordel at undersøge, hvorvidt man bør energioptimere, da det på længere sigt giver en mere favorabel pris. Det vil vi her hos Bedre Bad - Bedre Energi i Holbæk - GJ VVS gerne hjælpe dig med. Vi har certificerede energivejledere, der kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige løsning for dig. Vi er nemlig uafhængige af energiselskaberne. Vi rådgiver efter dine behov og ønsker. Sammen finder vi frem til den energiform eller energioptimering, der passer præcis til dig og dit hjem.

Gyldighed af energimærke

De nuværende regler på området betyder, at dit energimærke har en gyldighed på 10 år, hvilket selvfølgelig gælder fra udstedelsesdagen. Det blev ændret pr. 1 september 2017.

Energimærke skala og rangering

Energimærkningen er rangeret efter en skala, som går fra A2020 til G, hvor A2020 er det mest energieffektive mærke. En god huskeregel kan overføres til køb af hårde hvidevarer fx tørretumbler, vaskemaskine eller opvasker. Her er der også vist et mærkat, som viser energiøkonomien ved hver enkelt produkt, og det kan ligeledes overføres til boliger.

Læs mere om energi- og varmesystemer: