Stokerfyr & Pillefyr

– Alternativet der kan nedbringe dine varmeudgifter med op til 50%

Stokerfyr eller pillefyr er et rigtig godt alternativ til opvarmning af huset og brugsvandet. Hvis du i dag bruger et olie- eller naturgasfyr kan du spare halvdelen af dine varmeudgifter ved at udskifte til et nyt stoker- og pillefyr.

Pillefyr og stokerfyr er yderst driftsøkonomiske og den umiddelbart omkostningstunge investering tjener sig hurtigt ind igen. Fordelen ved at vælge et stokerfyr frem for et pillefyr er, at stokerfyret både kan forbrænde træflis og træpiller. Men de forbrænder begge to meget effektivt og samtidigt ses træpiller som CO2-neutral brændsel. Pillefyr og stokerfyr er et miljørigtigt alternativ og det skyldes, at træpiller afgiver den samme mængde CO2, som træet har optaget under væksten. Hvis træet var rådnet op i skoven, så ville det frigive samme mængde CO2, som det giver ved fyring i dit nye pillefyr eller stokerfyr.

I dag er mange stokerfyr og pillefyr fuldautomatiske, hvilket betyder at der ikke er mere arbejde ved dem i forhold til at fyre med olie eller naturgas.

Hos Bedre Bad - Bedre Energi Holbæk har vi stor erfaring med etablering og service af stokerfyr og pillefyr, opgaver vi har udført over det meste af Fyn, så kontakt os allerede i dag på tlf. 64 71 56 46.